Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu pro Kluby a TJ - Provoz a údržba 2022

Dana Dvořáková | 01.08.2022

Datum a čas zahájení příjmu žádosti: 1. 8. 2022 12.00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 12.00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu


NSA zveřejnila novou výzvu Provoz a údržba 2022. Znění výzvy a povinné přílohy naleznete zde: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/#

 

Dotace může být poskytnuta do výše max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení dle bodu 2.6. ve stanoveném období podpory bodu 1.3. Výzvy, které splňují podmínky způsobilosti dle čl. 9.
-       Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 7 000 000,- Kč.

-       Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 15 000 000,- Kč.

-       Minimální výše žádosti o dotaci na jednoho žadatele je stanovena na 40 000,- Kč

Starší články z kategorie Sekretariát ČSJ

5. - 11. července 2022

Přátelé jachtaři, bolí nás srdce a duše, ale chci Vám říct, že 30.6.2022 nám zemřel tá...

S velikou lítostí oznamujeme, že nás nenadále opustil vynikající jachtař a především dobrý kam...

Dne 19. 2. 2022 odešla do jachtařského nebe nad Bezdrevem, dlouholetá členka Jachetního oddílu...

Dne 30. 1. 2022 odešel do jachtařského nebe nad Bezdrevem dlouholetý člen Jachetního oddílu Sl...

Zobrazit všechny články


nahoru