Mem. Ing. Böhmakoef. Q-3C přesun ze závodu 20-1704

Last update 31.05.2020 13:45:34

Event Code 201707
First day of the event 2020-05-30
Number of days 2
Venue Máchovo jezero
Organizer Jachtklub Máchova Jezera Staré Splavy, z.s.
Classes 420-7P, Star-3C, Finn-2, Pirát-2, Optimist-2, Optimist-3C, ILCA 4-1
Note koef. Q-3C přesun ze závodu 20-1704

Noticeboard

Events Documents Star výsledky   star_konec.pdf (327K)
31.05.2020 13:45:34
Events Documents Finn výsledky   fin_konec.pdf (225K)
31.05.2020 13:45:12
Events Documents Optimist výsledky   opti_konec.pdf (689K)
31.05.2020 13:44:50
Events Documents 420 výsledky   420_konec.pdf (305K)
31.05.2020 13:44:09
Events Documents 420 mezivýsledky   420_mezi.pdf (285K)
30.05.2020 20:10:41
Events Documents Star mezivýsledky   star_mezi.pdf (291K)
30.05.2020 19:42:08
Events Documents Finn mezivýsledky   finn_mezi.pdf (209K)
30.05.2020 19:41:48
Events Documents Optimist mezivýsledky   opti_mezi.pdf (576K)
30.05.2020 19:40:40
Events Documents Plachetní směrnice Memoriál ing. Bohma   ctl_201707_smernice.pdf (608K)
29.05.2020 21:19:56
Events Documents Vypsání závodu Memorial ing. Bohma   vypsanimembohma2020.pdf (468K)
25.05.2020 20:29:45
Star výsledky   star_konec.pdf (327K)
31.05.2020 13:45:34
Finn výsledky   fin_konec.pdf (225K)
31.05.2020 13:45:12
Optimist výsledky   opti_konec.pdf (689K)
31.05.2020 13:44:50
420 výsledky   420_konec.pdf (305K)
31.05.2020 13:44:09
420 mezivýsledky   420_mezi.pdf (285K)
30.05.2020 20:10:41
Star mezivýsledky   star_mezi.pdf (291K)
30.05.2020 19:42:08
Finn mezivýsledky   finn_mezi.pdf (209K)
30.05.2020 19:41:48
Optimist mezivýsledky   opti_mezi.pdf (576K)
30.05.2020 19:40:40
Plachetní směrnice Memoriál ing. Bohma   ctl_201707_smernice.pdf (608K)
29.05.2020 21:19:56
Vypsání závodu Memorial ing. Bohma   vypsanimembohma2020.pdf (468K)
25.05.2020 20:29:45
žádný záznam
žádný záznam
žádný záznam
žádný záznam

nahoru