Historie

První rekreační plachetnice se objevily na labsko-vltavské vodní cestě již v polovině 19. století, kde se ovšem hojně vyskytovala nákladní plachetní plavidla (například v roce 1875 proplulo Hřenskem 6 156 nákladních plachetnic). Po založení Sokola pražského v roce 1861 vznikl vodní oddíl, který sdružoval nejen veslaře a plavce, ale také jachtaře. V Roudnici plachtil kníže Lobkowicz na hamburské jole a roudnický Sokol provozoval tři plachetnice. V Litoměřicích vznikla v roce 1887 německá stolní společnost Mumpitz, která též vlastnila několik plachetnic.

 

Závodní jachting se zrodil 25. září 1870, kdy byl uspořádán závod na Vltavě mezi Střeleckým a Barvířským (dnes Slovanským) ostrovem. Z pěti plachetnic zvítězila loď LIBUŠE Jindřicha Odkolka. Další regata se uskutečnila v roce 1887 a o rok později závodili Škvor, Ořovský a Fiedler s parníkem VYŠEHRAD – silný severní vítr jim umožnil na trati do Chuchle parník porazit.

 

Po roce 1888 plachtil člen Českého veslařského klubu Blesk Josef Rössler-Ořovský na Jadranu, v Anglii, Francii a na alpských jezerech a v rámci vojenské služby u rakousko-uherského námořnictva se stal členem posádky závodní jachty CHRISTIE arcivévody Štěpána.

 

1893

Na podzim vzniká z iniciativy Josefa Rösslera-Ořovského Český Yacht Klub (ČYK). Kromě něho jsou zakládajícími členy Karel Rössler, B. Fiedler, R. Perner, Ferdinand Perner, J. Perner, V. Čtrnáctý a Arnošt Bürgermeister, který se stává prvním předsedou. V Litoměřicích se stolní společnost Mumpitz transformuje v klub německých jachtařů SC Litoměřice. Rok 1893 se tak stává rokem vzniku organizovaného jachtingu v Čechách.

 

1912

Po plovoucích klubovnách na pontonech staví ČYK dřevěnou klubovnu na hrázi podolského přístavu – v podstatě dnešní historickou budovu. Rössler-Ořovský organizuje výpravu osmi členů ČYKu na olympijské hry (v roli pozorovatelů) do Stockholmu a spolu s Guthem-Jarkovským dociluje toho, že čeští sportovci pochodují pod vlajkou s českým lvem jako reprezentanti Českého království.

 

1918

Při oslavách 25. výročí ČYKu je 20. října vztyčena místo rakousko-uherské vlajky česká vlajka s královským lvem.


1924

Kapitán ČYKu Eduard Bürgemeister se účastní olympijské regaty v Paříži. Náhradníky jsou J. Hauner a Josef Rössler-Ořovský. Eduard Bürgermeister je vyřazen v kvalifikaci a za celkové čtrnácté místo ve třídě 18 stop získává upomínkovou medaili.

 

1927

Na Máchově jezeře v Doksech vzniká německý jachtklub Segelclub Hirchsberg am See.

 

1928

Na opačném konci Máchova jezera ve Starých Splavech vzniká další jachtklub.

 

Olympijské regaty v Amsterdamu se účastní Rudolf Winter a ve třídě 18 stop končí na 17. místě.

 

1929

Je založena Československá Yachetní Associace a iniciátoři jejího založení Josef Rössler-Ořovský a Vítězslav Pavlousek navazují kontakt s IYRU (dnešní ISAF).

 

1934

Kapitán ČYKu Eduard Bürgermeister navazuje styk se splitským jachtklubem Labud, což vede ke stavbě závodního raceru typu M6 VLTAVA o délce 10 m.

 

1935

V prvním ročníku mezinárodní regaty O pohár primátora Baxi a o titul Mistra Adrie vítězí VLTAVA nad jugoslávskými soupeři. V dalších dvou ročnících je tomu naopak.

 

1936

Správce ČYKu a známý loďař Petr Nápravník staví první O-jolu.

 

Na olympijskou regatu v Kielu se kvalifikuje Vítězslav Pavlousek a končí na 25. místě.

 

Do češtiny jsou přeloženy a v tištěné podobě vycházejí závodní pravidla IYRU.

 

1942

Na nedávno dokončené Kníničské (dnes Brněnské) přehradě u Brna se objevuje první plachetnice. Plachtí na ní brněnský vodák Jaroslav Dřevo.

 

1943

Zatímco vlivem okupace a války jachetní život v Praze stagnuje, láká Kníničská přehrada další a další jachtařské nadšence. K prvním učitelům a iniciátorům patří Jaroslav Novák z Veverské Bitýšky, majitel joly 10 m2 BITÝŠKA. Na podzim se koná první závod.

 

1944

Při brněnském Českém veslařském klubu (ČVK) vzniká Plachetní odbor, jenž během léta vypíše tři závody, mezi nimi Modrou vlajku, která se pořádá dodnes. Na startu jsou tři olympijské joly a joly 10, 12, 15 a 22 m2, amatérsky postavené podle plánků v německých příručkách. Vítězí Jaromír Jandl na O-jole O 3.

 

1945

Teprve po osvobození může oficiálně vzniknout Yacht Klub Brno (YKB). Činnost také zahajuje Yachtklub Plzeň. V Praze se koná první mistrovství republiky O-jol, vítězí Ctibor Burda.

 

1946

V Brně se uskuteční druhé mistrovství republiky O-jol, vítězí opět Ctibor Burda, později nejúspěšnější český závodník první generace, který získá třináct mistrovských titulů.

 

1947

Staré Splavy organizují třetí mistrovství republiky O-jol. V Brně se koná první mistrovství republiky tříd 15 a 22 m2, a prvními mimopražskými jachtaři, kteří získávají mistrovský titul, jsou brněnští Sommer a Karpíšek ve třídě 15 m2.

 

1948

V Brně proběhne 1. mezinárodní závod O-jol za účasti jugoslávského a polských závodníků, vítězí Burda, druhý Pavlousek. Nový režim maří Burdovu účast na olympiádě v Londýně.

 

Při účasti československého družstva O-jolařů na Balatonu a na rakouském jezeře Attersee získává Vítězslav Pavlousek stavební plány a proměřovací předpisy lodní třídy Pirát.

 

Brněnští jachtaři Jaroslav Dřevo, J. Dresler, R. Lanzinger a A. Ulrich z ČYK Praha a J. Reizenzahn od Máchova jezera absolvují v polské Trzebiezi kurz námořního jachtingu a stávají se prvními československými držiteli patentů kormidelníků mořské plavby. Komunistický převrat však zablokuje rozvoj námořního jachtingu na 15 let.

 

1949

V Brně se koná 2. mezinárodní závod O-jol za účasti rakouského mistra Wolfganga Erndla a bulharských závodníků. V jednotlivcích vítězí Erndl, v družstvech Praha (Burda, Pavlousek).

 

V Brně je z iniciativy Oldřicha Minihofera založena Moravská flotila olympijské třídy Star. Jedná se o kýlovou otevřenou šarpii amerického původu, ale nový režim ji toleruje díky znaku lodní třídy – červené pěticípé hvězdě na plachtě. Po Moravské se ustavuje v Čechách Pražská flotila Star.

 

1950

Poté, co bylo dovoleno plachtit na Bezdrevu, vzniká z iniciativy Miroslava Čapka a Karla Petráčka Jachetní oddíl Sokola SKP JNV České Budějovice.

 

Plzeň vítězí v soutěži Jachetního ústředí ČOS o postavení první plachetnice třídy Pirát o několik hodin před Prahou – v Československu začíná éra této lodní třídy, která se zaslouží o rozšíření jachtingu na celé území republiky a stane se základem lodního parku desítek nových jachetních oddílů ve všech krajích, včetně Slovenska. Bouřlivý rozvoj jachtingu paradoxně urychlují zavřené hranice.

 

1951

Na Boleváku v Plzni se koná první mistrovství republiky ve třídě Pirát. V mužích vítězí posádka Pavlousek – Vejvoda, v ženách Benešová – Malinová.

 

V ČYKu jsou postaveny dvě první kajutové plachetnice Beluga francouzské konstrukce.

 

V Brně se koná první flotilový závod Starů, v němž vítězí posádka Sedlák – Procházka po kuriózním průběhu. V poslední rozjížďce zlomili stěžeň, ale věděli, že k celkovému vítězství jim stačí bod za poslední místo, který ovšem získají, pokud dojedou do cíle. Jelikož v plachetních směrnicích chyběl časový limit, se zbytky plachet na zlomeném stěžni doplouvají do cíle v hluboké tmě před půlnocí.

 

1952

Na Bezdrevu se koná mistrovství republiky všech tříd. Tím začíná období společných mistrovství, jakýchsi festivalů jachtingu, které trvají dva týdny. Kvůli přetrvávajícímu nedostatku benzinu a automobilů se lodě přepravují vlakem a v pořádání mistrovství republiky se až do roku 1957 střídá Brno, Doksy a Bezdrev. Na závodě Česká brána se poprvé objevuje plachetnice Mlok postavená B. Břicháčkem.

 

Poprvé jsou na mistrovství republiky vypsány samostatné kategorie pro ženy. V O-jolách vítězí Anna Sobková ze Sokola Brna, v Pirátech Anna Sobková a Libuše Novotná, též Sokol Brno, ve smíšených Pirátech Sekot a Valentová, Sokol Roudnice.

 

1953

Program mistrovství republiky v Brně obohacuje třída Mlok.

 

V pražském vorovém přístavu renovuje loďař Neumann jolový křižník SVATÁ MAGDALENA manželů Dvořá­kových.

 

1956

Státní výbor tělesné výchovy dovoluje účast na mistrovství Evropy O-jol v rakouském Gmundenu na Traunsee. Po vítězství v kvalifikačním závodě Československo reprezentuje brněnský jachtař František Novotný st., náhradníkem je Jan Nárok, trenérem Vítězslav Pavlousek. Novotný končí na předposledním 16. místě.

 

Na mistrovství republiky na Bezdrevu poprvé startuje kajutová třída Beluga.

 

1957

Mistrovství republiky se koná poprvé na čerstvě napuštěné Oravské přehradě, kde nejsou žádná přístavní zařízení. Závodníci žijí ve stanových táborech, s loděmi se najíždí na břeh, jenom Stary kotví na bojkách. Jednoznačnými vítězi mistrovství jsou manželé Špačkovi – celkem získávají šest mistrovských titulů.

 

Brněnský jachtař Dušan Vaculka odváží z areálu pražského vorového přístavu trup nedokončené námořní plachetnice. Jedná se o typ Hamburg, který za války loďař Neumann stavěl pro profesora Mur­dycha.

 

1958

Na mistrovství republiky na Oravě poprvé startuje třída Finn. Prvním mistrem se stává Miroslav Vejvoda (celkem získá v této třídě devět mistrovských titulů). Ačkoli je startovní pole O-jol dvojnásobné, budoucnost patří Finnu, který se dá na rozdíl od O-joly stavět svépomocí a koncepčně je mnohem modernější.

 

1960

Na mistrovství republiky na Bezdrevu poprvé startuje nově ustanovená olympijská třída Flying Dutchman. První lodě byly dovezeny z NDR, pak se začaly stavět amatérsky z tvarované překližky stejnou technologií jako Finn. Prvními mistry se stala posádka Vejvoda – Zimák ze Slavoje Vyšehrad (ČYK), nicméně od roku 1964 až do roku 1975 získá v nepřerušované řadě dvanáct mistrovských titulů bezdrevský jachtař František Starý se čtyřmi kosatníky (Mottl, Hansa, Cibusar a Šimek). Od roku 1977 má třída FD nové krále v bratrech Václavu a Ivanu Brandejsových, kteří do roku 1988 též získají dvanáct titulů.

 

Po dvou letech práce dokončuje Dušan Vaculka stavbu námořní plachetnice PASÁT.

 

1961

Po 13 letech jsou konečně čeští jachtaři zase v Trzebiezi. Kurz námořního jachtingu zde absolvují Dušan Vaculka, Jan Deiss, Jan Peloušek a Miloš Maximovič.

 

1962

První poválečná plavba československé námořní plachetnice na moři se uskutečnila díky brněnskému jachtaři O. Pokornému, který byl jako technik Královopolské strojírny odeslán na dlouhodobou služební cestu do Brăily a vyjednal tam Vaculkovi u rumunských úřadů povolení vyplout na otevřené moře. PASÁT byl převezen do Bratislavy a odtud jako lodní náklad splaven do Brăily. PASÁT vyplouvá ze Suliny na moře 26. září bez map a navigačních pomůcek odhadnutým směrem na město Konstanca, posádku tvoří Dušan Vaculka, Jan Deiss, Karel Hašek a Jan Peloušek. V Konstanci střídají Deisse a Pelouška Gustav Morávek a František Špilar.

 

1963

Miroslav Vejvoda je čtvrtý na mistrovství Evropy Finnů. Téhož umístění dosáhne i v roce 1971.

 

Dušan Vaculka s Gustavem Morávkem získali od francouzského lodního architekta Herbulota plány námořních plachetnic Cap Corse a Cap Horn. Jako jedni z prvních se do stavby Cap Corsů dávají František Jindrle a Jiří Wytáček z Českých Budějovic.

 

1964

Po Labi do NDR vyráží trojice kajutových lodí SVATÁ MAGDALENA manželů
Dvořákových, Švorčíkův a Šrajerův SVATÝ JIŘÍ a ANKA s Josefem Rösslerem a J. Scherksem. Plavba končí na berlínských jezerech.

 

Až po 28 letech se olympijské regaty může zúčastnit československý jachtař. Miroslav Vejvoda startuje v Tokiu ve třídě Finn a obsadí osmnácté místo.

 

1965

Miroslav Vejvoda získává páté místo na mistrovství světa třídy Finn.

 

Pražská SVATÁ MAGDALENA se dostává po Labi a kanály do Štětína, Stralsundu a na Hiddensee.

 

Uvolněného cestovního ruchu využívají čeští belugáři. Pod názvem Jugo-jacht se na Jadran vypravuje expedice osmi Belug – Nehybova MESS, Kovaříkova ROSSLIN, Bulantova KITTY, Klímova KON-TIKI, Krumphanzlova KIRKÉ, Teubnerova RAGA, Skálova GÁGA a Maršíčkova HELENA.

 

Na Jadran také vyráží Gustav Morávek s čerstvě postavenou VEGOU (typ Cap Corse). Loď je dopravena po železnici do dalmatského přístavu Šibenik a otevírá trasu k moři, kterou budou používat námořní jachtaři příštích 25 let.

 

Koncem roku se v Prostějově schází Karel Hašek s Antonínem Coufalem a Jiřím Svobodou, aby uvažovali o stavbě námořní plachetnice. Rodí se prostějovská skupina, která uskuteční první plavbu české námořní plachetnice přes Atlantik. Spojuje se s režisérem Plichtou z bratislavského studia čs. státního filmu, který plánuje námořní film podle experimentu Alaina Bombarda. Skupina dochází k názoru, že levnější než stavba jedné velké lodě bude stavba dvou menších. Je vybrán anglický typ Lightcrest o délce 7,8 m.

 

1966

Poté, co byl z iniciativy prostějovského jachtaře Dalibora Kulíška navázán kontakt s asociací monotypové verze třídy Mlok, která dostala jméno Evropa, se tyto lodě s belgickými závodníky objevují na mistrovství republiky na Lipně.

 

Na pozvání dánského jachtklubu, které dostal ČYK, vyráží SVATÁ MAGDALENA po Labi do Hamburku a jako první československá plachetnice proplouvá Kielským průplavem na Balt a do Kodaně.

 

Při Svazu jachtingu je ustavena Komise námořního jachtingu (KNY) a záhy vzniká organizační síť s Krajskými komisemi námořního jachtingu (KKNY), které v krajích pořádají zkoušky osobní kvalifikace, evidují a dozírají na stavbu námořních plachetnic a zaznamenávají realizované námořní plavby.

 

1967

Na oplátku za účast na mistrovství republiky zve belgický svaz třídy Evropa československé mlokaře na mistrovství světa třídy Evropa v Ostende. Přestože závodí na vypůjčených lodích a jsou poprvé na moři, L. Šnýdr končí na čtvrtém, K. Šťastný na devátém, Miroslav Cenek na šestnáctém a A. Sekanina na dvacátém místě.

 

Předsedou komise mládeže je zvolen Václav Hudec z Neratovic, který přebírá i závazek uspořádat v roce 1970 mezinárodní závod mládeže. To vyústí v zavedení mládežnické třídy Cadet.

 

Na Plumlovské přehradě jsou spuštěny na vodu a pokřtěny Lightcresty ALBATROS a HORIZONT. Lodě mají doplout na Martinik a o celé expedici bude natočen celovečerní film, zkoumající chování posádek za stresové situace vycházející z experimentu Alaina Bombarda, který se na Atlantiku živil jenom tím, co dalo moře. Lodě vyplují z Jugoslávie a plavba západním Středomořím do Gibraltaru je pojednána jako zkušební. Posádky pro Atlantik tvoří: ALBATROS – Karel Hašek (kapitán), Karol Skřipský (kameraman) a Ivan Klempa, HORIZONT – Jiří Svoboda (kapitán), Dmitrij Plichta (režisér) a Antonín Couval. Jelikož KNY plavbu neschválila kvůli neodpovídající kvalifikaci posádek (pouze Hašek byl v roce 1962 čtyři dny na moři), proběhla první plavba československých plachetnic přes Atlantik navzdory nesouhlasa KNY jako čistě firemní podnik slovenského filmového studia Koliba.

 

1968

Na jaře navazují jachtaři z Mariánských Lázní Pavlíček, Fontán, Rajniš a Pyskatý kontakt s francouzskou asociací třídy 420 a dovážejí do Československa trup této lodě a licenci. Trup je otištěn do formy a ta převezena do Vertexu Hradec Králové. V roce 1970 je už vyrobeno 64 lodí a další dovezeny z NDR. Později je výroba předána do NOE Neratovice.

 

Dušan Vaculka získává plány a souhlas k amatérské stavbě třídy Vaurien, v Roudnici zase postavili první plachetnici Optimist, která se stane základem československého dětského jachtingu.

 

Dne 3. dubna opouštějí plachetnice ALBATROS a HORIZONT Las Palmas na Kanárských ostrovech, aby zahájily přeplavbu Atlantiku. Už od Casablanky je na palubě ALBATROSU místo nemocného Skřipského kameraman Alois Hanúsek. 22. den je zahájen pokus žít jen z toho, co poskytne oceán, pro celkovou zesláblost posádek však musí být po týdnu přerušen. Po 31 dnech doplouvají obě lodě na Martinik, kde je posádky prodávají a vracejí se letadlem do Evropy. Plichtův film Stroskotáme zajtra je zatím jediným celovečerním jachtařským filmem o výpravě pod československou vlajkou.

 

1970

V tomto roce se mistrovství republiky koná na třech různých vodách, tříd Finn a FD na Oravě, Pirát a 420 na Jesenici a Moth na Slňavě, kde je odděleně vyhlášeno pořadí třídy Evropa. Končí éra hromadných mistrovství.

 

S pomocí první série Cadetů vyrobených ve středisku NOE Neratovice a dalších, které zapůjčil Otakar Malý v Polsku, úspěšně proběhlo první mistrovství republiky mládeže. Spolu s třídou Optimist se Cadety stanou základem mládežnického jachtingu v českých zemích.

 

1971

Na Dřínově se jede první samostatné mistrovství republiky třídy Evropa a prvním mistrem z pole 23 lodí se stává Jindřich Crhák.

 

S polským jachetním svazem se podařilo vyjednat kvótu pro české námořní jachtaře na školní plachetnici střediska v Trzebiezi. Od 11. do 22. července tráví 18 českých námořních jachtařů, zkušených i začínajících, na palubě škuneru ZEW MORZA. Plavba o délce 634 mil vede ze Svinoústí do Öresundu a zpět. Mezi účastníky byli například Miloš Maximovič, Libor Záruba st., Libor Záruba ml., Miroslav Cink. Jiří Wytáček, František Novotný ml., Milan Záhorský, Mirek Vraný, Roman Zajíc, Libor Musil.

 

V únoru se koná první setkání severočeských námořních jachtařů v Libštátě, jež se stane každoročním, tradicí posvěceným všenárodním srazem, žatvou úspěchů československého námořního jachtingu v uplynulém roce.

 

1972

V osobě Richarda Konkolského se československý jachtař poprvé účastní závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik OSTAR. Kvůli zlomenému stěžni a dalším problémům doplouvá na 41. místě. Z Newportu v USA pokračuje Konkolski v plavbě kolem světa a po čtyřech letech ji jako první československý jachtař dokončí na druhé nejmenší lodi, jaká to kdy dokázala. O plavbě napsal dvě knihy – Dobrodružství křtěné mořem, které vyšlo v roce 1976, a dílo 360 poledníků pod plachtami, jež se objevilo na knižních pultech v roce 1978. Obě knížky významně přispěly k popularizaci námořního jachtingu v Československu.

 

Bratři Petr a Jan Pátí ze Znojma plují na PASÁTU do Leningradu.

 

Na olympiádě v Kielu opět startuje Miroslav Vejvoda na Finnu a končí na 16. místě.

 

1973

Na Lipně se koná mistrovství Evropy třídy 420 za účasti 75 lodí z 18 států.

 

1974

Manželé Dvořákovi vyplouvají s novou laminátovou jachtou VERONIKA. Josef Rössler na ŠTÍRU I absolvuje plavbu na trase Hamburk-Helsinky-Stockholm a zpět.

 

1975

Čerstvě postavená GALATEA II Jaroslava Dřeva obeplouvá Balkánský poloostrov. V posádce jsou Bóra Záruba, Bob Krátký a manželé Mirek a Hana Pešlovi se synem Davidem.

 

Do téže oblasti vyráží i GALATEA s Oldřichem Karáskem a jeho manželkou, Františkem Novotným a Cyrilem Vaněm v posádce. Loď pluje ze Suliny přes Bospor a Dardanely do Egejského moře, navštěvuje Krétu a končí v Pireu.

 

1976

Richard Konkolski znovu startuje se 24stopou NIKE v regatě OSTAR. Po přepočtu se dostává na 2. místo.

 

Cestovní kancelář Sporturist vypisuje první specializovaný zájezd pro jachtaře. Lodě XANDRA (Kramář), SPERANZA (manželé Černých), VEGA (Libor Musil) a ŠTÍR (Josef Rössler) plují na Shetlandy, XANDRA až na Faerské ostrovy.

 

Na programu mistrovství republiky poprvé figuruje třída Fireball, která v příštích letech přinese československým jachtařům velké úspěchy v zahraničí, včetně titulu mistrů Evropy.

 

V Brně se koná mistrovství republiky Vaurienů, další nové třídy.

 

1977

Rudolf Krautschneider zahajuje svou kariéru námořního jachtaře plavbou na Island na maličké lodi VELA, kterou postavil brněnský jachtař Mirek Vraný.

 

Ve Stralsundu vítězí v jediném československém námořním závodě North Bohemia Cup loď HEBE I s kapitánem Vladimírem Ertlem, Jaroslavem Havelkou a Janou Ertlovou.

 

1978

SIRIUS II jen s Jiřím Wytáčkem a Františkem Novotným pluje ze Stralsundu do Oslo, aby si posádka mohla prohlédnout závěrečné defilé školních plachetnic závodu Operation Sail (později Cutty Sark Race, dnes Tall Ships Race).

 

1979

Na vlastnoručně postavené ocelové jachtě POLKA pluje Rudolf Krautschneider na Medvědí ostrov v Barentsově moři.

 

Karel Hrubý se stává mistrem světa veteránů třídy Finn.

 

1980

Na olympijské regatě v Tallinnu startují dvě československé lodě. Josef Šenkýř je ve třídě Finn čtrnáctý a bratři Brandejsové ve třídě FD dvanáctí.

 

Richard Konkolski startuje na NIKE II v Parmelia Race a v 6. ročníku závodu OSTAR končí na 4. místě ve třídě Gipsy Moth.

 

1982

Agendou námořního jachtingu je pověřena Státní plavební správa. Po vzájemné diskusi přebírá od KNY jak osnovy, tak zkušební komisaře a jen přejmenovává stupně osobní způsobilosti k vedení námořních plachetnic.

 

1983

Rudolf Krautschneider pluje na lodi POLKA na Falklandské ostrovy a za britské akce při znovudobývání ostrovů se dostává do bojového pásma.

 

Bratři Skálové plují na LYŘE II přes Atlantik na Barbados.

 

1984

Bratři Skálové a I. Kalináčová vyrážejí na plavbu kolem světa. LYRA II se vrátí až v roce 1991.

 

1986

Kramného CHIMÉRA pluje ze Svinoústí kolem Evropy do Splitu.

 

1987

Josef Rössler dokončuje ocelovou námořní plachetnici ŠTÍR II s krytou kormidelnou.

 

1988

Valdemar Chalupník se stává mistrem světa veteránů třídy Finn nad 60 let.

 

Roční počet startů třídy Optimist přesahuje 5 000.

 

1989

Jako ve všem, pád komunistického režimu znamená převrat i v jachtingu. Kluby se mohou vrátit ke svým tradičním názvům, otevření hranic a konvertibilita české koruny umožní českým jachtařům vyjíždět do zahraničí za důstojných podmínek, opatřovat si kvalitní materiál, pronajímat si námořní plachetnice u charterových firem a pořádat regaty na moři. Otevírá se prostor k podnikání a mnozí jachtaři si udělají ze svého hobby živnost. Vznikají firmy na výrobu jachet a obchody s veškerým jachtařským sortimentem špičkových značek, agentury pro charter kdekoli na světě a jachtařské školy, jimiž projdou tisíce nových jachtařů. Po svém vzniku v roce 1993 je už Česká republika zapojena do velkého byznysu, jímž je světový jachting, což na přelomu tisíciletí vede k ustavení regatových týmů mimo tradiční jachtkluby. Sponzorují je firmy, které vidí v jachtingu účinnou reklamu.

 

Změna režimu také urychlí a usnadní pronikání nových olympijských lodních tříd do českého jachtingu. Především to bude Laser (olympiáda 1996), Laser Radial (jednoposádková loď pro ženy na olympiádě 2008) a 49er (olympiáda 2000).

 

1991

Mistrovství Evropy třídy Fireball se koná na Lipně. Za osmi britskými posádkami je z kontinentu první česká posádka
Antonín Mrzílek – Petr Kořan.

 

Na mistrovství světa Vaurienů ve Španělsku získává posádka Kateřina Fantová – Šárka Sobotková bronzovou medaili.

 

Jako jeden ze subjektů Českého svazu jachtingu se ustavuje Česká asociace námořního jachtingu (ČANY) s úkolem sdružovat námořní jachtaře a hájit jejich zájmy.

 

Oldřich Karásek pluje na lodi ARGO do Austrálie.

 

Rudolf Krautschneider zahajuje na lodi POLÁRKA plavbu kolem světa, kterou ukončí v roce 1992.

 

1992

Na olympijských hrách v Barceloně poprvé reprezentují Československo ženy – ve třídě 470 skončily Renata Srbová a Radka Dobnerová na 17. místě a Patrik Hrdina vybojoval ve třídě Lechner 25. místo.

 

Regaty Columbus 92, jejíž trasa vede z Las Palmas do Miami, se účastní posádka Karla Zítka na lodi CARMEN. Trasu regaty k 500. výročí objevení Ameriky též neoficiálně absolvuje klubová jachta TJ Lodní sporty THALASSA kapitána Jaroslava Ryšky.

 

Mezi prvními se profesionálními skippery stávají Oldřich Straka a František Novotný.

 

1993

Po Karlu Hrubém a Valdemaru Chalupníkovi se mistrem světa veteránů ve třídě Finn stává Jiří Outrata.

 

Mistrem Evropy ve windsurfingu ve třídě Formula 42 je Patrik Hrdina.

 

1994

Na Lipně se koná první mistrovství světa na českém uzemí, vypsané pro třídu Vaurien. Startuje 83 posádek ze zahraničí a 14 domácích. Jakub Kozelský s Martinem Čaganem obsazují 36. místo.

 

Polská brigantina HENRYK RUTKOWSKI s českou posádkou 20 studentů, tří „důstojníků“ a štábu České televize se účastní regaty školních plachetnic Cutty Sark a vyhrává několik trofejí.

 

MONA III s kapitánem Františkem Novotným pluje z Tampy napříč Floridou a pak podél východního pobřeží USA vnitrozemskou cestou ICW do Norfolku ve Virginii a odsud východním směrem přes Atlantik do Gibraltaru.

 

1996

Na mistrovství světa juniorů třídy Vaurien získává posádka Jakub Kozelský – Martin Čagan bronzovou medaili.

 

Na mistrovství Evropy třídy Finn je Michael Maier pátý, na olympijské regatě v Savannah čtrnáctý, Patrik Hrdina ve třídě Mistral třicátý.

 

HEBE II Jaroslava Havelky startuje v regatě školních plachetnic Cutty Sark a úspěšně se účastní i dalších ročníků.

 

FREELORD s kapitánem Františkem Novotným a s posádkou studentů vyhrává Eastern Mediterranean Yacht Rallye. Trasa vede z Istanbulu přes Kypr a Izrael do Ismailie v Suezském průplavu.

 

1997

V Chorvatsku se koná první ročník České námořní rallye, prvního námořního závodu organizovaného Čechy pro české posádky, byť ještě pod názvem Sun Microsystems námořní rallye. Pořadateli jsou redakce YACHTU a firma TPS centrum, závodí se na lodích Elan 31. Vítězí posádka Antonína Fauknera na lodi MARY ANN. Regata se pak koná každoročně, od roku 1999 pak po několik let jako mistrovství České republiky v námořním jachtingu a součást Poháru ČANY. Postupně vznikaly další a další české námořní závody a dnes se jich koná celá řada.

 

HEBE II pod střídavým vedením Jaroslava Havelky a Evy Skořepové startuje v závodě školních plachetnic Cutty Sark z Anglie do Norska a Švédska.

 

PASÁT (původně GALATEA Jardy Dřeva) pluje se znojemskými bratry Janem a Petrem Pátými ze Španělska přes Atlantik na Martinik.

 

1998

Na Lipně se v červnu koná juniorské mistrovství Evropy třídy Pirát. Česká posádka Jan Čutka – Petr Gardavský je šestá, v dorostencích však získává titul.

 

Na téže vodě se v září jede mistrovství Evropy třídy Fireball. Vítězí česká posádka Tomáš Musil – Roman Roček.

 

Michael Maier získává na mistrovství Evropy ve třídě Finn stříbrnou medaili, na mistrovství světa je osmý.

 

HEBE II startuje v dalším závodě školních plachetnic na trase z Falmouthu do Lisabonu na Expo 98.

 

Petr Ondráček a Petr Parchomenko obeplouvají 10. ledna mys Horn na lodi OLIVÍN IV. Počasí jim umožňuje jako prvním Čechům na ostrov Horn vystoupit.

 

1999

Na Lipně probíhá test malé kajutové plachetnice Café 24. Patří do takzvaných sportboatů, které se v následujících letech prosadí i v Česku a významně obohatí paletu tuzemských závodů.

 

ŠTÍR II Josefa Rösslera dosahuje Nordkappu, nejsevernějšího bodu Evropy.

 

2000

Na mistrovství světa třídy Finn je Michael Maier pátý, na olympijské regatě v Sydney šestnáctý. Ve třídě Evropa poprvé na olympiádě startuje Lenka Šmídová a její sedmé místo je nejlepším olympijským výsledkem českých jachtařů v historii.

 

Podle nového Námořního zákona přebírá agendu námořního jachtingu Ministerstvo dopravy ČR.

 

Na start regaty školních plachetnic Tall Ship Race v Janově dorazila posádka Jaroslava Havelky s novou lodí Jeanneau Sun Fast 40 HEBE III. Závod vedl do Spojených států a HEBE III většinu etap ve své třídě vyhrála. Pod českou vlajkou ještě startuje Oyster 39 FREELORD, který pod vedením Evy Skořepové pluje z Janova přes Cadiz a Bermudy do Bostonu.

 

David Křížek a Martin Ducháč na ultralehkém nafukovacím katamaranu SECTOR překonávají Atlantik západním směrem trasou Cadiz-Kanárské ostrovy--Martinik.

 

Začíná éra sponzorovaných regatových týmů – mezi prvními to byly RODOP, CIUR, PROYACHTING... Jako kormidelníci a taktici se v těchto týmech uplatňují špičkoví okruhoví závodníci – Milan Hájek, Jakub Kozelský, David Křížek, Rostislav Mareček, Tomáš Musil, Lukáš Neumann, Jan Myslík, Eva Skořepová...

 

2001

Na mistrovství světa třídy Fireball získává posádka Tomáš Musil – Milan Koláček bronzové medaile a stejnou medaili vybojuje Lenka Šmídová na mistrovství světa Evrop. Na mistrovství světa veteránů třídy Evropa končí Eva Skořepová celkově druhá, ale jako první žena.

 

V srpnu se koná na Brněnské přehradě mistrovství světa v team racingu.

 

Na Lipně je uspořádáno mistrovství Evropy Cadetů. Nejlepší česká posádka Jakub Šenkýř – Jakub Daniel je na 18. místě ze 137 startujících.

 

Jiří Albrecht zahajuje pětiletou plavbu kolem světa na lodi LIBERA, ocelové replice Slocumovy SPRAY.

 

2002

Na Lipně se v červenci koná mistrovství Evropy třídy Vaurien. Posádka Ladislav Smutný – Šárka Sobotková získává bronz, juniorská posádka Jan Kittler – Marie Daňková a ženská posádka Markéta Kozelská – Tereza Jakešová jsou ve svých kategoriích stříbrné.

 

V srpnu se na Lipně koná mistrovství světa veteránů třídy Evropa. Michal Kubík obsadí čtvrté místo, Eva Skořepová je šestá, ale jako první žena obhajuje titul.

 

Ve třídě Fireball jsou na mistrovství Evropy Tomáš Musil a Jan Daněk stříbrní.

 

HEBE III pod vedením Jakuba Havelky startuje na mistrovství světa IMS na Capri a na mistrovství Evropy
v Punta Ala.

 

2003

Na mistrovství světa veteránů třídy Evropa získává Rostislav Mareček stříbro.

 

ODYSSEUS Miloše Křenka pluje z Martiniku východním směrem přes Atlantik do Barcelony.

 

2004

Na olympijskou regatu do Athén jede kvarteto českých jachtařů. Ve třídě Evropa získává Lenka Šmídová pro český jachting historickou stříbrnou medaili, nestárnoucí Michael Maier je při svém třetím olympijském startu ve třídě Finn patnáctý, Tomáš Malina ve třídě Mistral na 21. a Martin Trčka na Laseru na 25. místě.

 

Petr Fiala a Hynek Barkman vybojují evropský titul ve třídě Cadet.

 

Na mistrovství světa třídy Fireball v Austrálii dobývají Tomáš Musil a Jan Daněk stříbro.

 

Je založen profesionální ryze český regatový tým TŘI SESTRY SAILING TEAM, aktivním členem týmu je kapelník stejnojmenné populární skupiny Tomáš Magor Doležal.

 

2006

Michael Maier vyhrává mistrovství světa veteránů třídy Finn. Od té doby tento vrcholný závod vyhrál ještě pětkrát.

 

2007

David Křížek získává v závodě osamělých mořeplavců Transat 6,50 bronzovou medaili.

 

TŘI SESTRY SAILING TEAM si pořizuje loď Beneteau First 40.7 a věnuje se s plným zaujetím regatám na moři. V následujících letech pronikne do špičky středomořských regat včetně mistrovství světa a Evropy ORC a Rolex Middle Sea Race.

 

2008

Na olympijských hrách v Pekingu končí česká posádka Lenka Šmídová – Lenka Mrzílková ve třídě 470 na sedmém místě, Michael Maier na Finnu je na 25. a Martin Trčka na Laseru na 30. místě.

 

Josef Rössler vydává knihu Ve znamení Štíra: vzpomínky vnuka Rösslera-Ořovského: z historie českého námořního jachtingu. V roce 2011 vyjde její pokračování pod názvem Ostrov štírů.

 

2010

Posádka Jaroslav Verner – Pavel Winkler získává na mistrovství Evropy třídy Fireball na Nových Mlýnech bronz.

 

V polovině května vyplouvá SAYONARA Jaroslava Bernta na cestu kolem světa. Známý organizátor setkání námořních jachtařů v Libštátě plavbu dokončí v létě 2013.

 

Pod názvem Za kormidlem nejen na Jadranu vychází napůl jachtařská příručka, napůl memoáry Františka Novotného. Autor v knížce zúročuje své čtyřicetileté zkušenosti námořního jachtaře.

 

2011

Nikol Staňková je na mistrovství Evropy třídy Optimist čtvrtá.

 

Petr Ondráček vyráží 18. září na lodi SINGA jako osamělý mořeplavec na nonstop plavbu kolem světa. Plavbu ale musí 21. března 2012 ukončit kvůli neopravitelnému poškození plachet v 70uzlové vichřici. Po obeplutí Antipodu plavba končí na Novém Zélandu.

 

2012

Také na olympijské regatě ve Weymouthu startuje čtveřice českých jachtařů, ve třídě Finn Michael Maier (21. místo), ve třídě Laser Viktor Teplý (28. místo), na surfu RS:X Karel Lavický (36. místo) a nejlepší je Veronika Fenclová na Laseru Radial na 9. místě.

 

Martin Trčka se stává mistrem světa ve třídě D-One.

 

Posádka Martin Kubový – Roman Roček je na mistrovství Evropy Fireballů bronzová.

 

Sólový jachtař Milan Koláček dociluje historického úspěchu, když v závodě Les Sables na trase Les Sables-Azory-Les Sables vybojuje pro Českou republiku bronz a stává se vítězem francouzského šampionátu sólových jachtařů v kategorii Mini jako první cizinec v historii.

 

2013

Tým ICZ na Melgesu 24 s Martinem Trčkou na kormidle je na mistrovství Evropy stříbrný.

 

Bronz na evropském šampionátu na Lipně získávají bratři Siví ve třídě Pirát.

 

Po roce 2000 se aktivity českých jachtařů natolik rozrostly, že není možné podchytit všechny úspěšné starty v mezinárodních i českých regatách, plavby kolem světa či jiné, mnohdy velmi náročné jachtařské výpravy do všech koutů světa. Proto se omlouváme všem jachtařům, jejichž aktivity jsme neuvedli.

 

Zdroj: časopis YACHT 12/2013


nahoru