O Českém svazu jachtingu

Závodní jachting se v českých zemích zrodil 25. září 1870, kdy byl uspořádán první závod na Vltavě. Na podzim roku 1893 vznikl z iniciativy Josefa Rösslera-Ořovského Český Yacht Klub (ČYK). Letopočet 1893 se tak stal rokem vzniku organizovaného jachtingu v Čechách.

 

V roce 1929 byla založena Československá Yachetní Associace (předchůdce dnešního Českého svazu jachtingu) a její zakladatelé navázali kontakt s mezinárodní jachtařskou federací IYRU (pozdější ISAF a dnešní World Sailing). V roce 1936 byla poprvé do češtiny přeložena a v tištěné podobě vycházejí závodní pravidla IYRU. Po druhé světové válce Československá jachetní asociace obnovila svou činnost. V roce 1948 se sjednocením tělovýchovy a Československé obce sokolské změnila na Jachetní ústředí ČOS. V roce 1952 byla přejmenována na Jachetní sekci Státního výboru pro tělovýchovu a sport, v roce 1957 na Ústřední jachetní sekci ČSTV. 4. října 1969 proběhlo znovu ustavení Československé jachetní asociace. V roce 1970 došlo k další změně názvu – Výbor svazu jachtingu ÚV ČSTV. Po federalizaci Československa v roce 1969 vznikl navíc Český jachetní svaz, který byl v roce 1973 přejmenován na Svaz jachtingu Českého ústředního výboru ČSTV a po revoluci v roce 1989 přejmenován na Český svaz jachtingu. V roce 1990 byla počtvrté ustavena Československá jachtařská asociace, která po rozpadu Československa 31. 12. 1992 zanikla. Její roli převzal Český svaz jachtingu.

 

Český svaz jachtingu (ČSJ) sdružuje jachetní kluby, asociace lodních tříd, Českou asociaci námořního jachtingu (ČANY), Českou windsurfingovou asociaci (ČWA) a Český kiting.

 

ČSJ má právní formu zapsaného spolku, řídí se stanovami ČSJ a rozhodnutími orgánů ČSJ. Vytváří podmínky pro organizování závodní činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a závody, organizuje reprezentaci České republiky, pomáhá zabezpečovat podporu sportovní a související činnosti svých členských subjektů na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.

 

 

Jachtařská akademie Českého svazu jachtingu zabezpečuje výchovu a vzdělávání v oblasti jachtingu.

 

 

Český svaz jachtingu propaguje jachting jako sport směrem k členské základně i široké veřejnosti. Zajišťuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům a poskytuje jim další služby, pomáhá rozvoji jachtingu a má disciplinární pravomoc.

 

ČSJ reprezentuje český jachting ve vztahu k národním i mezinárodním sportovním orgánům a institucím:


nahoru